Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Hiểu đúng về đầu tư định cư mỹ


Hiện nay có khá nhiều người Việt có nhu cầu định cư tại Mỹ, chương trình đầu tư định cư giúp cho việc định cư tại mỹ không còn quá khó khăn như trước nữa. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ eb5 là gì và các vấn đề xoay quay thủ tục xin eb5.


Định cư Mỹ diện đầu tư eb5 với mục đích cung cấp visa EB5 được Quốc hội Hoa Kỳ sáng lập và ban hành năm 1990. Chương trình này được ban hành nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư của những nhà đầu tư nước ngoài vào Hoa Kỳ để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đồng thời giải quyết nhu cầu tìm việc làm của những người dân Mỹ.

Người xin EB-5 phải đầu tư một khoản vốn tối thiểu là 500,000 USD và đầu tư vào doanh nghiệp ở khu vực nông thôn hoặc những bang có tỉ lệ thất nghiệp cao (vượt quá 150% tỉ lệ thất nghiệp quốc gia).

Có rất nhiều loại hình doanh nghiệp tại Mỹ mà đương đơn Eb-5 có thể đầu tư vào. Thông thường sẽ đầu tư trực tiếp vào một doanh nghiệp mới hoặc một trung tâm vùng. Nếu đầu tư vào doanh nghiệp mới thì các công ty này phải được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990 và có thể là một trong nhiều cấu trúc kinh doanh khác nhau như công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên đầu tư vào những công ty cũ sẽ khả thi hơn nếu chủ đầu tư tạo thêm được hơn 40% số lượng lao động và giá trị sản ròng.

Ngoài ra nhà đầu tư cũng có thể đầu tư vào trung tâm vùng, các trung tâm vùng có lợi thế là yêu cầu tạo việc làm mới được xét dễ dàng hơn, bên cạnh số việc làm trực tiếp, trung tâm vùng còn được phép có thêm việc làm gián tiếp và phái sinh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét