Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

HƯỚNG DẪN VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ NHẬP CƯ

Nếu cần được trợ giúp về vấn đề nhập cư, người xin nhập cư có thể sử dụng dịch vụ của luật sư chuyên về luật nhập cư có trình độ và đã được cấp phép hành nghề của Mỹ. Người xin nhập cư có thể tìm đến luật sư đoàn ở các tiểu bang để được giúp tìm một luật sư giỏi.
Một số tiểu bang công nhận những luật sư chuyên về luật nhập cư. Những luật sư này đã thi đậu các kỳ thi chuyên môn chứng tỏ họ rất am hiểu luật nhập cư. Các tiểu bang sau đây hiện có danh sách những luật sư chuyên về luật nhập cư có chứng nhận trong trang web của luật sư đoàn tiểu bang của họ: California, Florida, North Carolina và Texas.
*Lưu ý: Người xin nhập cư chịu trách nhiệm quyết định liệu có cần thuê luật sư hay không. Bộ di trú mỹ không thỏa thuận hoặc khuyến nghị bất cứ luật sư cụ thể nào.

Nếu quý vị cần sự trợ giúp pháp lý về vấn đề nhập cư, nhưng không có đủ tiền mướn luật sư, thì có một số dịch vụ hỗ trợ miễn phí hoặc giá thấp. Hãy cân nhắc đề nghị trợ giúp từ một trong những nơi sau đây:
- Một tổ chức được công nhận: Những tổ chức được thừa nhận bởi Ủy Ban Duyệt Xét Kháng Cáo di trú (Board of Immigration Appeals hay BIA). Để được công nhận, tổ chức phải có đủ kiến thức và kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ cho người nhập cư. Tổ chức được công nhận nhận có thể tính phí hoặc chỉ chấp nhận lệ phí rất thấp cho những dịch vụ này. Danh sách những tổ chức được BIA công nhận.
- Người đại diện hợp pháp: Đây là những người có quan hệ với những tổ chức được BIA công nhận. Những người đại diện này chỉ được tính phí hoặc chấp nhận lệ phí rất thấp cho những dịch vụ của họ. Danh sách những tổ chức được BIA công nhận.
- Người đại diện đủ chuyên môn: Những người này cung cấp các dịch vụ miễn phí. Họ phải am hiểu về luật nhập cư cũng như những thủ tục của tòa án. Người đại diện có trình độ chuyên môn có thể bao gồm sinh viên luật khoa và cử nhân luật cũng như người có quan hệ cá nhân hoặc nghề nghiệp với quý vị mà có tư cách đạo đức tốt (bà con, láng giềng, nhà tu hành, đồng nghiệp, bạn bè).
- Các Nhà cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí: Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ có danh sách các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí được công nhận cho những người đang thực hiện thủ tục pháp lý trước tòa về nhập cư. Đây là một danh sách những luật sư và tổ chức có thể sẵn sàng đại diện cho người nhập cư làm các thủ tục pháp lý về nhập cư trước tòa án di trú. Luật sư và các tổ chức trong danh sách này đã đồng ý giúp người nhập cư pro bono (miễn phí) chỉ dành cho các thủ tục pháp lý trước tòa về nhập cư. Một số người có thể không có khả năng giúp quý vị về các vấn đề không liên quan tới tòa án, như xin thị thực, nhập quốc tịch,... Danh sách xem tại đây .
- Chương trình Pro Bono: Mỗi văn phòng USCIS ở các địa phương thường có sẵn những danh sách các tổ chức được thừa nhận cấp dịch vụ pro bono (miễn phí) và những người đại diện của các tổ chức này. Để biết thêm thông tin về tìm hiểu dịch vụ pháp lý, vui lòng xem tại đây .

Theo: Cẩm nang dành cho người nhập cư – USCIS.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét